Press Release

Ủy Ban Quốc Gia Về Bảo Đảm Phẩm Chất Gia Hạn Chứng Nhận Của CalOptima Đến Năm 2024

Chương trình Y tế Nhận được 100% Số điểm có thể Nhận

ORANGE, Calif. (Ngày 6 tháng 8 năm 2021)

Là kết quả của cam kết lâu dài về phẩm chất, CalOptima tự hào rằng Ủy Ban Quốc Gia về Bảo Ðảm Phẩm Chất (National Committee for Quality Assurance, NCQA) đã gia hạn chứng nhận Medi-Cal của cơ quan trong ba năm, đến ngày 27 tháng 7 năm 2024. Chứng nhận của Ủy Ban Quốc Gia về Bảo Ðảm Phẩm Chất có nghĩa là các hoạt động của chương trình y tế đáp ứng được những yêu cầu nghiêm ngặt về việc bảo vệ người tiêu dùng và cải thiện phẩm chất. CalOptima đã nhận được số điểm hoàn hảo 100% trong lần xem xét gia hạn này.

Giám sát viên Andrew Do, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của CalOptima và Chủ tịch Ban Giám sát của Quận Cam cho biết, “Sức khỏe của các thành viên luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chứng nhận của Ủy Ban Quốc Gia về Bảo Ðảm Phẩm Chất khẳng định rằng CalOptima đang hoàn thành sứ mệnh của chúng tôi, là giúp cho tất cả các thành viên Medi-Cal nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe có phẩm chất. Thành tích này cho thấy cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy dịch vụ đồng nhất, hiệu quả và nâng cao sự hài lòng.”

Ủy Ban Quốc Gia về Bảo Ðảm Phẩm Chất là nguồn thẩm định phẩm chất chăm sóc sức khỏe độc lập và đáng tin cậy nhất của quốc gia và là chương trình thẩm định duy nhất dựa vào các kết quả của hoạt động y khoa và trải nghiệm của người tiêu dùng. Vào thời điểm này, việc được chứng nhận khi là một chương trình Medi-Cal là tự nguyện; tuy nhiên, một sáng kiến mới của tiểu bang được gọi là Nâng cao và Đổi mới Chương trình Medi-Cal của California (California Advancing and Innovating Medi-Cal, CalAIM) sẽ yêu cầu tiêu chuẩn vàng này cho tất cả các chương trình bắt đầu từ năm 2027.

Ông Richard Sanchez, Tổng Giám Đốc của CalOptima cho biết, “Năm 2012, CalOptima được chứng nhận lần đầu tiên, và trong gần một thập kỷ qua, cơ quan đã cho thấy khả năng duy trì sự chứng nhận và tập trung vào các trải nghiệm tích cực của thành viên, CalOptima chia sẻ vinh dự này với các nhà cung cấp dịch vụ cộng tác với chúng tôi, là những người liên tục chứng tỏ sự cống hiến của họ trong việc chăm sóc cho các thành viên Medi-Cal. Chính phẩm chất đã thúc đẩy chúng tôi làm việc mỗi ngày.”

Về CalOptima

Là một hệ thống y tế có tổ chức của quận, CalOptima cung cấp sự đài thọ dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ nguồn tài trợ công cộng cho trẻ em, người lớn, người cao niên và người khuyết tật có thu nhập thấp tại Quận Cam, California. Sứ mệnh của CalOptima là cung cấp cho thành viên sự tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có phẩm chất được cung ứng một cách ân cần và hữu hiệu về chi phí. Tổng cộng, CalOptima phục vụ hơn 842,000 thành viên với một hệ thống gồm 9,200 bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa cũng như 42 bệnh viện cấp tính và phục hồi chức năng.

Về NCQA

Ủy Ban Quốc Gia về Bảo Ðảm Phẩm Chất (National Committee for Quality Assurance, NCQA) là một tổ chức tư nhân, bất vụ lợi hoạt động nhằm cải thiện phẩm chất của dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ủy Ban Quốc Gia về Bảo Ðảm Phẩm Chất công nhận và chứng nhận một loạt các tổ chức chăm sóc sức khỏe và công nhận các nhân viên y tế trong các lãnh vực y khoa quan trọng. HEDIS® của Ủy Ban Quốc Gia về Bảo Ðảm Phẩm Chất là công cụ được sử dụng rộng rãi nhất để thẩm định hiệu quả của hoạt động chăm sóc sức khỏe. Trang mạng của Ủy Ban Quốc Gia về Bảo Ðảm Phẩm Chất (www.ncqa.org) có thông tin để giúp người tiêu dùng, chủ hãng và những người khác đưa ra các chọn lựa về chăm sóc sức khỏe dựa trên thông tin được cung cấp đầy đủ.

 Download the full press release

About Us
How To...
Careers
Latest News

Download the free Adobe Reader.

تتوفر هذه المواد على الموقع الإلكتروني في صيغة PDF قد يتطلب برنامج Adobe Reader المجاني للعرض. لتحميل برنامج Adobe Reader مجانا من موقع Adobe على الويب، انقر هنا.