CalOptima Health

سلامتی شما برای ما در ارجحیت است

تمرکز بر آینده سالم

Image displaying the text Whole Person Health, Access to Care, Support Services, Food Security, Mental Health, A Roof Over Head


به عنوان بزرگترین طرح سلامت در Orange County، می دانیم که آینده سالم به چیزی بیش از مراقبت های پزشکی بستگی دارد. مهم نیست در چه محدوده سنی قرار دارید، در هر حال شرایط زندگی بر سلامتی شما تأثیر می گذارد. ما با برداشتن موانعی را که در سر راه سلامتی قرار دارند، از اعضای نیازمند با دسترسی به مراقبت‌های پیشگیرانه، خدمات مسکن، امنیت غذایی و موارد دیگر حمایت می‌کنیم. زیرا سلامتی شما برای ما در ارجحیت است.

درباره برنامه های ما بیشتر بدانید

Medi-Cal Icon

Medi-Cal برنامه Medicaid کالیفرنیا برای کودکان کم درآمد، بزرگسالان، سالمندان و افراد دارای معلولیت، ارائه پوشش مراقبت های بهداشتی جامع

Medi-Cal Icon

CalAIM خدمات مراقبت کامل از افراد که نیازهای فیزیکی، رفتاری، رشدی و اجتماعی اعضا را برطرف می‌کند و پشتیبانی را فراتر از مراکز مراقبت‌های بهداشتی و مستقیماً به درون جوامع گسترش می‌دهد.

OneCare Icon

OneCare (HMO D-SNP) Medicare Advantage Special Needs Plan یا طرح نیازهای ویژه Medicare Advantage برای سالمندان و افراد دارای معلولیتی که واجد شرایط Medicare و Medi-Cal هستند.

PACE Icon

Program of All-Inclusive Care for the Elderly برنامه مراقبت فراگیر برای سالمندان (PACE) برای سالمندان ضعیف، طیف کاملی از خدمات بهداشتی و اجتماعی را ارائه می دهد تا سالمندان بتوانند در جامعه به راحتی زندگی کنند.

اطلاعاتی درباره CalOptima Health

CalOptima Health پوشش مراقبت های بهداشتی با بودجه عمومی را برای کودکان کم درآمد، بزرگسالان، سالمندان و افراد دارای معلولیت در Orange County، کالیفرنیا فراهم می کند. ماموریت CalOptima Health این است که با احترام به ارزش و نیازهای هر فرد، به سلامت اعضا با تعالی و عزت خدمت کند. CalOptima Health با شبکه ای متشکل از بیش از 9400 پزشک و متخصص مراقبت های اولیه و 45 بیمارستان مراقبتهای حاد و توانبخشی به نزدیک به 1 میلیون عضو خدمات ارائه می دهد.

برای اطلاع از اینکه آیا واجد شرایط CalOptima Health Medi-Cal هستید، با آژانس خدمات اجتماعی Orange County به شماره 9799-281-800 یا
www.ssa.ocgov.com/health-care-services تماس بگیرید.

Contact Us
Provider Directory
  • Find a Provider
    CalOptima Health works with over 3,700 Orange County physicians, making it easy for our members to get the care they need.

    Check here for our extensive list of providers, health networks, medical groups, hospitals and pharmacies.
Claims
Provider Trainings
  • Trainings by Topic
    View the latest model of care and other educational materials designed to help you and your staff provide care for CalOptima Health members.

Download the free Adobe Reader.

مطالب موجود در این وب سایت به فرمت PDF ، ممکن است برای مشاهده به Adobe Reader نیاز داشته باشند. برای دان لود کردن رایگان Adobe Reader از وب سایت Adobe ، اینجا را کلیک کنید.