Health and Wellness

مراقبتهای از راه دور طی کوید-19 (COVID-19)

مراقبت از راه دور چیست؟

مراقبت از راه دور به زمانی گفته میشود که ملاقات با پزشک یا تیم مراقبت درمانی خود را توسط تلفن، برنامه تصویری، پیام تلفنی (تکست) یا ایمیل انجام دهید. مراقبت راه دور شامل مراقبت از راه دور میشود. ملاقاتهای از راه دور به شما امکان میدهد که توسط تلفن، تصویری یا صوتی از طریق اینترنت با پزشکتان صحبت کنید. پزشک شما میتواند از برنامه هایی مانند فیس تایم آیفون (Apple FaceTime)، چت ویدیویی فیس بوک (Facebook Messenger video) تماس ویدیویی گوگل (Google Hangouts) یا اسکایپ (Skype) استفاده کند.

پزشک شما میتواند در مورد اینکه میتوانید مراقبت راه دور صوتی یا تصویری داشته باشید یا باید شخصاً به مطب مراجعه نمایید تصمیم گیری نماید. در زمان ملاقاتهای راه دور باید اطلاعات زیر را در دسترس داشته باشید:

  • قد
  • وزن
  • فشارخون
  • فهرست داروها

افرادی که در زیر ذکر شده اند نباید دریافت مراقبت را به تاخیر بیندازند:

  • زنان باردار برای مراقبتهای پیش از زایمان
  • کودکان نیازمند واکسن
  • بیماران در حال درمان به منظور معاینات پیگیری

برای اطلاع از ارائه مراقبت راه دور ، لطفاً با مطب پزشکتان تماس بگیرید. مطب پزشک برای برنامه ریزی ملاقات از راه دوربه شما کمک میکند و راهنمایی میکند که از چه نوع ابزاریا برنامه ای استفاده کنید.

برای توصیه های سلامتی، اول با مطب پزشک یا شبکه درمانی خود تماس بگیرید. اگر قادر به دسترسی به پزشک یا شبکه درمانی نمیباشید، میتوانید با یکی از پرستاران ما طی 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز تماس بگیرید.

با خط مشاوره پرستار CalOptima طی 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز تماس بگیرید. پرستاران ما میتوانند به شما جهت دریافت مراقبت در مطب پزشک، مراقبتهای فوری یا اورژانس کمک کنند. با خط مشاوره پرستار به شماره رایگان 1-844-447-8441 تماس بگیرید. کاربران TTY میتوانند با شماره رایگان 1-844-514-3774 تماس حاصل نمایند.

اگرمعتقد هستید که اورژانس پزشکی یا روانپزشکی دارید با شماره 911 تماس بگیرید یا به نزدیکترین بیمارستان مراجعه نمایید.

About Us
How To...
Careers
Latest News