Medi-Cal

نیاز به مشاوره سلامتی دارید؟

با تلفن مشاوره پرستاری CalOptima به شماره زیر تماس بگیرید 1-844-447-8441

اگر به مشاوره سلامتی نیاز دارید، اول با پزشک یا شبکه درمانی خود تماس بگیرید.

ما میخواهیم در زمانی که شما یا عزیزانتان بیمار یا ناخوش هستید یا از جراحتی رنج میبرید بتوانید پاسخهای خود را دریافت کنید.

اگر نمیتوانید به پزشک خود دسترسی داشته باشید، میتوانید طی 24 ساعت شبانه روز و در 7 روز هفته با یکی از پرستاران ما صحبت کنید.

پرستاران به این تلفن پاسخ میدهند و میتوانند به شما کمک کنند تا از خودتان در خانه مراقبت نمایید.

این پرستاران همچنین میتوانند در مورد نوع مراقبت مورد نیازتان شما را راهنمایی کنند.

مانند مطب دکتر، مرکز مراقبتهای فوری یا اورژانس.

  • علائم شما را شناسایی کنند و شما را راهنمایی کنند
  • تفاوت مراقبتهای اضطراری و غیر اضطراری را برایتان توضیح دهند
  • شما را به پزشک، مرکز مراقبتهای فوری یا بیمارستان ارجاع دهند
  • در مورد بیماری یا تشخیص شما توضیح دهند
  • در مورد داروهایتان برایتان توضیح دهند
  • خدمات ترجمه تلفنی به شما ارائه کنند

کاربران TDD/TTY میتوانند با شماره 1-844-514-3774 تماس بگیرند

اگر احساس میکنید ضرورت پزشکی یا روانی دارید با شماره 911 تماس بگیرید یا به نزدیکترین بیمارستان مراجعه نمایید.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات