Medi-Cal

درآمد تامین تکمیلی (SSI)

آیا واجد شرایط مزایا هستید؟

درآمد تامین تکمیلی یا SSI نوعی برنامه فدرال است که برای افراد سالخورده (65 ساله و بالاتر)، نابینا یا معلول کم-درآمد یا بدون درآمد طراحی شده است. این برنامه به ارائه کمک نقدی برای تامین نیازهای غذایی، پوشاک و سرپناه می‌پردازد.

CalOptima برای راهنمایی شما در زمینه بهره‌مندی از SSI، از شرکتی به نام Human Arc کمک گرفته است. Human Arc شما را در تک‌تک مراحل ارائه درخواست راهنمایی می‌کند. آنها برای تایید مزایای شما با اداره تامین اجتماعی ( سوشیال سکیورتی یاSSA ) همکاری می‌کنند. اعضای CalOptima می‌توانند به رایگان از این خدمت بهره‌مند شوند.

اگر واجد شرایط باشید، Human Arc شما را در زمینه‌های زیر راهنمایی می‌کند:

  • گذراندن مراحل اداری
  • دریافت پرونده پزشکی
  • گرفتن نوبت برای مراجعه به دفتر SSA

Human Arc ممکن است با فرستادن نامه‌ای به شما اعلام کند که آیا واجد شرایط مزایای SSI هستید یا خیر. این نامه حاوی اطلاعاتی درباره روش تماس گرفتن با Human Arc و دریافت راهنمایی در زمینه پر کردن درخواست‌نامه مزایای SSI خواهد بود.

بدین‌ترتیب می‌توانید ببینید که آیا واجد شرایط افزایش کمک نقدی هستید یا خیر. پیشنهاد می‌کنیم که همین امروز از خدمات Human Arc استفاده کنید.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات