OneCare Connect

شروع به کار

به OneCare Connect خوش آمدید برنامه Cal MediConnect (برنامه مدیکر-مدیک اید)

توضیح در مورد برنامه؟

برنامه OneCare Connect به منظور دستیابی اسان شما به مراقبتهای درمانی با کیفیت، مزایای مدیکر و مدیکل شما را ادغام میکند. شما مزایای بینایی،و رفت و آمد به ملاقاتهای پزشکی را بطور رایگان دریافت میکنید.

به علاوه برای دریافت خدمات به موقع ودر زمان نیاز شما پشتیبانی میشوید. یک هماهنگ کننده مراقبتهای شخصی برای تشکیل برنامه مراقبتی که مناسب نیازهای شما باشد با شما و پزشکتان همکاری خواهد کرد.

به منظور آگاهی از اینکه واجد شرایط هستید با خدمات مشتریان OneCare Connect توسط شماره های زیر تماس بگیرید.

چگونگی ثبت نام چگونگی درخواست

در مورد مزایای تحت پوشش خلاصه مزایای OneCare Connect.

پرسشهای متداول پاسخ به پرسشهای متداول در مورد OneCare Connect.

اعضاء جدید از اینجا شروع کنید در مورد 2 اقدام اول در این محل بخوانید.

تماس با ما
 • خدمات مشتریان OneCare Connect
  شما میتوانید از طریق آنلاین یا تلفن طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روزبا ما تماس بگیرید.
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  711TTY

 • در OneCare Connectثبت نام کنید
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  اطلاعات ثبت نام
ملاقات با ما
 • ما هنوز از طریق تلفنهای خدمات مشتریان، خدمات خود را به اعضا ارائه میکنیم و به دستورالعملها برای کاهش احتمال انتقال COVID-19 پایبند هستیم. ساختمان ما برای حضور ملاقات کنندگان بسته است.
 • ما به زبان شما صحبت میکنیم
  درخواست مترجم
اعضاء جدید OCC
داروها / داروخانه

برای تسلیم شکایت به مدیکر (Medicare)، بر روی لینک زیر در وبسایت مدیکر کلیک کنید: فرم شکایت مدیکر

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

اعلامیه سلب مسئولیتMaterials available on this Website in PDF format may require the free Adobe Reader to view. To download Adobe Reader for free from the Adobe Website, click here.

Download the free Adobe Reader.