OneCare Connect

چگونه ثبت نام کنید

آیا میخواهید در OneCare Connect ثبت نام کنید؟

ما کار شما را آسان کرده ایم.

اگر در روز تولدتان یا بعد از ماه تولد شما برای OneCare Connect واجد شرایط هستید، 3 اعلامیه پیش از آن دریافت خواهید کرد.

چگونه واجد شرایط OneCare Connect شوید

شما باید:

 • ساکن اورنج کانتی باشید
 • دارای مزایای مدیکر بخش A و B و مدیکل باشید
 • سن شما21 سال یا بیشترباشد
 • هیچگونه خدماتی از مراکز منطقه ای ( ریجنال) دریافت نکنید
 • در بعضی از برنامه های معافیت نام نویسی نکرده باشید
 • استثنا های دیگر ممکن است اعمال شود

ثبت نام داوطلبانه

اگرمیخواهید بطور داوطلبانه و قبل از دریافت اطلاعیه ، ثبت نام کنید، با اطلاعات و ثبت نام OneCare Connect با شماره 1-855-705-8823 تماس بگیرید. ما در روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 8 صبح تا 5 بعد از ظهر در خدمت شما هستیم، دفتر ما در بعضی روزهای تعطیل بسته است. کاربران TTY میتوانند با شماره 711 تماس بگیرند.

Document with arrow pointing down icon

فرم ثبت نام   این فرم درخواست را چاپ کنید و به آدرس زیر برای OneCare Connect ارسال نمایید:

CalOptima
Attention: OneCare Connect Customer Service
505 City Parkway West
Orange, CA 92868

تماس با ما
 • خدمات مشتریان OneCare Connect
  شما میتوانید از طریق آنلاین یا تلفن طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روزبا ما تماس بگیرید.
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  711TTY

 • در OneCare Connectثبت نام کنید
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  اطلاعات ثبت نام
ملاقات با ما
 • ما هنوز از طریق تلفنهای خدمات مشتریان، خدمات خود را به اعضا ارائه میکنیم و به دستورالعملها برای کاهش احتمال انتقال COVID-19 پایبند هستیم. ساختمان ما برای حضور ملاقات کنندگان بسته است.
 • ما به زبان شما صحبت میکنیم
  درخواست مترجم
اعضاء جدید OCC
داروها / داروخانه

برای تسلیم شکایت به مدیکر (Medicare)، بر روی لینک زیر در وبسایت مدیکر کلیک کنید: فرم شکایت مدیکر

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

اعلامیه سلب مسئولیتMaterials available on this Website in PDF format may require the free Adobe Reader to view. To download Adobe Reader for free from the Adobe Website, click here.

Download the free Adobe Reader.