OneCare Connect

فرمهای رایج

مجوزها، درخواستها وغیره

فرم شکایت و درخواست تجدید نظر   از این فرم برای درخواست نتیجه تجدید نظر و ارائه شکایت رسمی استفاده نمایید

فرم انتخاب نماینده   از این فرم برای انتخاب نماینده ای که بتواند از طرف شما برای دستیابی به حقوقتان و درخواست تجدید نظر اقدام کند، استفاده نمایید.

ارائه مجوز برای انتقال اطلاعات پزشکی محرمانه(PHI)   با این فرم می‌توانید به CalOptima اجازه دهید که اطلاعات پزشکی محرمانه (PHI) شما را در اختیار افراد و سازمان‌های دیگر قرار دهد. روش پر کردن فرم را می‌توانید در بخش زیر مشاهده کنید.

فرم آنلاین تطابق قوانین و گزارش تقلب، اتلاف و سوء استفاده   از این فرم برای گزارش موارد مشکوک به عدم رعایت قوانین، تقلب، اسراف و بدرفتاری (FWA) استفاده نمایید. این فرم محرمانه دارای دستورالعمل چگونگی تکمیل و محل ارسال است. به منظور گزارش فعالیتهای متقلبانه لازم نیست نام خود را به ما بدهید.

درخواست فردی برای دسترسی به اطلاعات پزشکی محرمانه(PHI)   اعضای کنونی و سابق CalOptima، می‌توانند از این فرم برای درخواست رونوشت اطلاعات پزشکی محرمانه (PHI) خود استفاده کنند.

درخواست عضو برای اصلاح اطلاعات پزشکی محرمانه (PHI)   اگر فکر می‌کنید که بخشی از اطلاعات پزشکی محرمانه (PHI) نادرست است، می‌توانید به کمک این فرم خواستار اصلاح اطلاعات شوید.

فرم درخواست پرداخت هزینه داروهای نسخه ای   از این فرم برای دریافت مقدار هزینه ای که برای داروهای خود پرداخت کرده اید استفاده نمایید.

درخواست سابقه افشا   به کمک این فرم می‌توانید ببینید که CalOptima اطلاعات پزشکی محرمانه (PHI) شما را چگونه و دراختیار چه کسانی قرار داده است.

درخواست محدود کردن طریقه تماس محرمانه با عضو   اگر خواستار دریافت اطلاعات پزشکی محرمانه (PHI) از طریق دیگری یا در آدرس متفاوتی هستید، از این فرم استفاده کنید.

بیانیه درخواست محدود کردن استفاده و افشای اطلاعات پزشکی محرمانه (PHI)   اگر می‌خواهید که CalOptima انتقال اطلاعات پزشکی محرمانه (PHI) به اشخاص یا سازمان‌های خاصی را محدود کند، از این فرم استفاده کنید.

لغو مجوز به اشتراک گذاری اطلاعات محرمانه سلامتی  اگر مایل هستید که مجوزی را که به CalOptima برای به اشتراک گذاری اطلاعات محرمانه سلامتی (PHI) شما با دریافت کننده تایید شده قبلی ، لغو یا فسخ کنید یا آن را پس بگیرید، لطفاً از این فرم استفاده نمایید.

بیانیه مخالفت   اگر خواستار اصلاح اطلاعات پزشکی محرمانه (PHI) شوید و CalOptima درخواست شما را نپذیرد، می‌توانید به کمک این فرم از CalOptima بخواهید که این درخواست و عدم پذیرش را در موارد افشاهای بعدی PHI به کار گیرد.

فرم خاتمه محدودیت  اگر قبلا از ما خواسته اید که به اشتراک گذاری اطلاعات محرمانه سلامتیتان (PHI)را محدود نماییم، لطفاً از این فرم برای خاتمه آن محدودیت استفاده نمایید.

تماس با ما
 • خدمات مشتریان OneCare Connect
  شما میتوانید از طریق آنلاین یا تلفن طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روزبا ما تماس بگیرید.
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  711 TTY

ملاقات با ما
 • لطفاً در روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 8 صبح تا 5 بعد از ظهر بخ دفتر ما مراجعه نمایید.
  احتیاجی به وقت قبلی نیست.
  دفتر ما در بعضی تعطیلات بسته است.
  آدرس ، نقشه

 • ما به زبان شما صحبت میکنیم
  درخواست مترجم

برای تسلیم شکایت به مدیکر (Medicare)، بر روی لینک زیر در وبسایت مدیکر کلیک کنید: فرم شکایت مدیکر

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

اعلامیه سلب مسئولیتMaterials available on this Website in PDF format may require the free Adobe Reader to view. To download Adobe Reader for free from the Adobe Website, click here.

Download the free Adobe Reader.