OneCare Connect

حقوق شما

Open file folder icon

روش گزارش و حل مشکلات اگر در زمینه خدمات درمانی خود مشکلی دارید، می‌توانید اقدام به طرح شکایت (شکواییه) یا درخواست تجدید نظر کنید.

حقوق و مسئولیتهای شما شما به عنوان عضو OneCare Connect دارای حقوق و وظایفی میباشید.

Document with arrow pointing down icon

حق حفظ حریم خصوصی  مشاهده اطلاعیه روال‌های حفظ حریم خصوصی CalOptima

دیگر اسناد مهم کمکهای زبانی، اطلاعیه عدم تبعیض و دیگر اطلاعات سودمند.

Triangle with exclamation point icon

گزارش عدم انطباق ، تقلب و سوء استفاده برای گزارش با خط تلفن انطباق با قوانین و رعایت اخلاق به شماره 1-877-837-4417 (TTY 711) تماس بگیرید یا از فرم انطباق و FWA استفاده کنید. این فرم محرمانه دارای دستورالعمل چگونگی تکمیل و محل ارسال است. به منظور گزارش فعالیتهای متقلبانه لازم نیست نام خود را به ما بدهید.

تماس با ما
 • خدمات مشتریان OneCare Connect
  شما میتوانید از طریق آنلاین یا تلفن طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روزبا ما تماس بگیرید.
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  711TTY

 • در OneCare Connectثبت نام کنید
  شماره رایگان 1-800-960-9070
  اطلاعات ثبت نام
ملاقات با ما
 • ما هنوز از طریق تلفنهای خدمات مشتریان، خدمات خود را به اعضا ارائه میکنیم و به دستورالعملها برای کاهش احتمال انتقال COVID-19 پایبند هستیم. ساختمان ما برای حضور ملاقات کنندگان بسته است.
 • ما به زبان شما صحبت میکنیم
  درخواست مترجم
اعضاء جدید OCC
داروها / داروخانه

برای تسلیم شکایت به مدیکر (Medicare)، بر روی لینک زیر در وبسایت مدیکر کلیک کنید: فرم شکایت مدیکر

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

اعلامیه سلب مسئولیتMaterials available on this Website in PDF format may require the free Adobe Reader to view. To download Adobe Reader for free from the Adobe Website, click here.

Download the free Adobe Reader.