OneCare Connect

شما میتوانید تقلب و سوء استفاده را گزارش دهید

تلفن اصول اخلاق و تطبیق 1-877-837-4417 (TTY 711)

با ما تماس بگیرید

اگر شاهد فعالیتهای متقلبانه ، اسراف یا عدم رعایت قانون هستید، ما شدیداً شما را تشویق می کنیم که با خط تلفنی تطابق با قوانین و اخلاق به شماره 1-877-837-4417 (TTY 711)تماس بگیرید. همچنین میتوانید این فعالیتها را با استفاده ازاز فرم انطباق و FWA گزارش دهید.

در زمان گزارش فعالیتهای فریبکارانه لازم نیست نام خود را به ما بگویید.

 

Document with arrow pointing down icon

فرم آنلاین تطابق قوانین و گزارش تقلب، اتلاف و سوء استفاده را تکمیل نمایید  این فرم محرمانه دارای دستورالعمل چگونگی تکمیل و محل ارسال است.

تماس با ما
 • خدمات مشتریان OneCare Connect
  شما میتوانید از طریق آنلاین یا تلفن طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روزبا ما تماس بگیرید.
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  711TTY

 • در OneCare Connectثبت نام کنید
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  اطلاعات ثبت نام
ملاقات با ما
 • ما هنوز از طریق تلفنهای خدمات مشتریان، خدمات خود را به اعضا ارائه میکنیم و به دستورالعملها برای کاهش احتمال انتقال COVID-19 پایبند هستیم. ساختمان ما برای حضور ملاقات کنندگان بسته است.
 • ما به زبان شما صحبت میکنیم
  درخواست مترجم
اعضاء جدید OCC
داروها / داروخانه

برای تسلیم شکایت به مدیکر (Medicare)، بر روی لینک زیر در وبسایت مدیکر کلیک کنید: فرم شکایت مدیکر

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

اعلامیه سلب مسئولیتMaterials available on this Website in PDF format may require the free Adobe Reader to view. To download Adobe Reader for free from the Adobe Website, click here.

Download the free Adobe Reader.