Health and Wellness

برنامه پاداش سلامت اعضا

درسلامتی خود نقش فعالی داشته باشید!

Coming Soon: Health Rewards are moving
to the Member Portal

CalOptima به اعضا واجد شرایط که نقش فعالی در سلامت خود دارند پاداش سلامت رایگان ارائه میکند! شما میتوانید فرم را از لینک ارائه شده در زیردانلود و چاپ نمایید و در ملاقات بعدی با پزشک خود تکمیل نمایید. برای اطلاع از جزییات برنامه و چگونگی واجد شرایط شدن به هر فرم پاداش سلامتی مراجعه نمایید.

برای پرسش درمورد برنامه پاداش سلامت اعضا، با بخش مدیریت سلامت CalOptima به شماره 1-714-246-8895 تماس بگیرید.

مهم: این صفحه فقط شامل پاداش سلامتی اعضا در حال حاظر است. پاداشهای سلامتی میتوانند در هر زمان متوقف شوند. این پاداش سلامتی تشویقی شامل اعضا برنامه مراقبتهای بلند مدت (LTC) و برنامه مراقبتهای همه جانبه CalOptima برای سالمندان (PACE) نمیشود.

مشوق سلامت CalOptima Medi-Cal : بزرگسالان

پاداش سلامتی اعضا برای دریافت واکسن COVID-19

اعضا واجد شرایط CalOptima که سن آنها 5 سال یا بیشتر است حداکثر 2 کارت هدیه هر کدام به مبلغ 25$ برای دریافت دو تزریق و یک کارت هدیه به مبلغ 25$ برای واکسنهای یک تزریقی دریافت خواهند کرد. کارتهای هدیه زمانی ارسال میشوند که CalOptima از طریق ثبت واکسیناسیون کالیفرنیا (California Immunization Registry) تایید کند شما واکسن COVID-19 را دریافت کرده اید.

 
اگر واکسن COVID-19 را دریافت کرده اید، لطفاً صبور باشید. تایید دریافت واکسن و ارسال کارت هدیه برنامه پاداش سلامتی اعضا برای دریافت واکسن COVID-19 ممکن است تاخیر داشته باشد. اگر واکسنی دریافت کرده اید که 2 تزریق داشته، ممکن است کارتهای هدیه برای هر تزریق را در زمانهای متفاوت دریافت نمایید. از شکیبایی شما سپاسگذاریم.

Cancer Icon

غربالگری سرطان پستان

فرم را دانلود کنید   

جایزه رایگان

کارت هدیه $25

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضا CalOptima Medi-Cal
در سنین 50 تا 74 که آزمایش ماموگرام برای سرطان پستان را انجام داده اند

Cervical Cancer Icon

غربالگری سرطان دهانه رحم

 

جایزه رایگان

کارت هدیه $25

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضا CalOptima Medi-Cal
در سنین 21 تا 64 که آزمایش غربالگری سرطان دهانه رحم را انجام داده اند

Diabetes A1c Test Icon

تست A1C دیابت

فرم را دانلود کنید   

جایزه رایگان

کارت هدیه $25

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضا CalOptima Medi-Cal
اعضا CalOptima Medi-Cal
در سنین 18 تا 64 که مبتلا به بیماری قند هستند وتست A1c را انجام داده اند

Diabetes Eye Exam Icon

معاینه چشمهای دیابتی

فرم را دانلود کنید   

جایزه رایگان

کارت هدیه $25

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضا CalOptima Medi-Cal
در سنین 18 تا 64 که مبتلا به دیابت هستند ومعاینه چشم را انجام داده اند

Postpartum Icon

معاینه پس از زایمان

فرم را دانلود کنید   

جایزه رایگان

کارت هدیه $50

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضا CalOptima Medi-Cal
معاینه پس از زایمان زرا بین 1 تا 12 هفته بعد از زایمان انجام داده اند

برنامه تشویقی CalOptima Medi-Cal: اطفال

Nutrition Icon

Shape Your Life (SYL)

فرم را دانلود کنید   

جایزه رایگان

کارت هدیه $50

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضا بین سنین 5 تا 18 سال که BMI آنها 85% یا بیشتر است وحداقل در 6 کلاس SYL شرکت نموده ویک ملاقات پیگیری با پزشک را انجام داده اند

مشوق سلامت CalOptima OneCare (HMO SNP) و OneCare Connect: بزرگسالان

Cancer Icon

تست غربالگری سرطان پستان

فرم را دانلود کنید   

جایزه رایگان

کارت هدیه $25

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضایی که وقت انجام ماموگرام غربالگری سرطان پستان رسیده و انجام داده اند

Colorectal Cancer Icon

تست غربالگری سرطان روده بزرگ ومقعد

فرم را دانلود کنید   

جایزه رایگان

کارت هدیه $50

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضایی که کولونوسکوپی و سیگمویدوسکوپی را انجام داده اند

Wellness Icon

Annual Wellness Visit

Download the Form   

جایزه رایگان

کارت هدیه $50

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضایی که کولونوسکوپی و سیگمویدوسکوپی را انجام داده اند

About Us
How To...
Careers
Latest News