Liên Lạc Với Chúng Tôi

Các Hướng Dẫn và Liên Lạc

Đến Thăm và Liên Lạc với CalOptima

Phone Icon

Gọi cho Chúng Tôi

Đường Dây dành cho Thành Viên (số miễn phí)

 • 1-888-587-8088 Văn Phòng Dịch Vụ Medi-Cal
 • 1-855-705-8823 Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect
 • 1-877-412-2734 Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
 • 711 TTY

Đường Dây Tổng Quát

 • 1-714-246-8500 Số Điện Thoại Chung
 • 1-714-246-8600 Số Điện Thoại dành cho Nhà Cung Cấp
 • 1-714-246-8600 Số Điện Thoại dành cho Nhà Cung Cấp
 • 711 TTY

PACE

Đường Dây dành cho Thành Viên và Tổng Quát

 • 1-855-785-2584 Văn Phòng Dịch Vụ PACE
 • 1-714-468-1100 Văn Phòng Dịch Vụ PACE – số địa phương
Stethoscope Icon

Đến Thăm Văn Phòng CalOptima

Địa Chỉ Của Chúng Tôi

CalOptima
505 City Parkway West
Orange, CA 92868

Giờ làm việc

8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu, ngoại trừ một số ngày lễ nhất định8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu, ngoại trừ một số ngày lễ nhất định

Tìm Hiểu Cách Để Đến Văn Phòng CalOptima

Bãi Đậu Xe

Các thành viên của CalOptima và khách đến thăm khác có thể đậu xe vào chỗ được chỉ định "Visitor" hoặc bất cứ chỗ nào không đánh dấu đặc biệt trong bãi đậu xe của tòa nhà CalOptima trên đường City Parkway West.

Khi quý vị đến Văn Phòng CalOptima, xin vui lòng đến bàn tiếp tân ở lầu một.

PACE

Trung Tâm PACE
13300 Garden Grove Blvd.
Garden Grove, CA 92843

Giờ làm việc

8 giờ sáng đến 4:30 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu, ngoại trừ một số ngày lễ nhất định

Bãi Đậu Xe

Khách đến thăm có thể đậu xe vào chỗ được chỉ định "Visitor" hoặc bất cứ chỗ nào không đánh dấu đặc biệt.

Giới Thiệu
Làm thế nào để...
 • Liên Lạc Với CalOptima
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại hoặc đến văn phòng của chúng tôi

 • Sử dụng Trang Thông Tin Cho Thành Viên
  Tìm hiểu về những gì quý vị có thể thực hiện với trang thông tin cho thành viên, như thay đổi địa chỉ của quý vị hoặc chọn một bác sĩ mới
Tuyển Dụng
Tin Tức Mới Nhất