Health and Wellness

Buổi Thăm Khám bằng Telehealth Trong Mùa Dịch COVID-19

Telehealth là gì?

Một buổi thăm khám bằng telehealth (dịch vụ y tế thông qua hệ thống viễn thông) là khi quý vị khám với bác sĩ hoặc nhóm chăm sóc y tế của mình để trao đổi về các quan ngại y tế qua điện thoại, ứng dụng video, tin nhắn hoặc thư điện tử (email). Một buổi khám bằng telehealth cho phép quý vị trao đổi với bác sĩ của mình qua điện thoại hoặc âm thanh (audio) và video qua mạng internet. Bác sĩ của quý vị có thể sử dụng các ứng dụng như Apple FaceTime, trò chuyện qua video trên Facebook Messenger, video qua Google Hangouts hoặc Skype.

Bác sĩ của quý vị sẽ quyết định liệu buổi khám của quý vị có thể được thực hiện bằng hình thức telehealth qua điện thoại hoặc bằng cách trò chuyện qua video hay không, hoặc liệu quý vị phải đến khám trực tiếp. Quý vị có thể cần chuẩn bị sẵn những thông tin sau đây trước buổi khám bằng telehealth:

  • Chiều cao của quý vị
  • Cân nặng gần đây nhất của quý vị
  • Huyết áp
  • Danh sách các loại thuốc

Những người được liệt kê dưới đây không nên trì hoãn tìm kiếm dịch vụ chăm sóc:

  • Phụ nữ có thai cần dịch vụ chăm sóc trước khi sinh
  • Trẻ em cần chích ngừa
  • Bệnh nhân cần được điều trị hoặc các buổi khám theo dõi

Xin gọi cho văn phòng bác sĩ của quý vị để biết liệu họ có cung cấp các buổi khám bằng telehealth. Văn phòng bác sĩ của quý vị có thể giúp quý vị làm hẹn cho một buổi khám bằng telehealth và sẽ cho quý vị biết cần sử dụng ứng dụng nào cho buổi khám.

Nếu quý vị cần lời khuyên về sức khỏe, xin gọi cho bác sĩ hoặc nhóm y tế của quý vị trước. Nếu quý vị không thể liên lạc với bác sĩ hoặc nhóm y tế của mình, quý vị có thể nói chuyện với một trong những y tá của chúng tôi 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Xin gọi cho Đường dây Tư vấn với Y tá của CalOptima 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Các y tá của chúng tôi có thể giúp hướng dẫn quý vị nhận dịch vụ chăm sóc tại văn phòng bác sĩ, trung tâm chăm sóc khẩn cấp hoặc phòng cấp cứu. Xin gọi Đường dây Tư vấn với Y tá miễn phí ở số 1-844-447-8441. Thành viên sử dụng máy TTY có thể gọi số miễn phí 1-844-514-3774.

Xin gọi 911, nếu quý vị nghĩ rằng quý vị đang có tình trạng cấp cứu về y tế hoặc tâm thần hoặc đi đến bệnh viện gần nhất.

About Us
How To...
Careers
Latest News