Health and Wellness

COVID-19

Thông tin về Vắc-xin

Đại dịch COVID-19 và chương trình chích ngừa của Hoa Kỳ đang phát triển nhanh chóng. Xin thường xuyên kiểm tra trang mạng này để cập nhật.

CalOptima quan tâm đến sức khỏe của quý vị. Vắc-xin ngừa COVID-19 thì an toàn và sẽ giúp bảo vệ quý vị và những người thân yêu của quý vị không bị nhiễm COVID-19. Các loại vắc-xin sẽ được cung cấp cho quý vị mà không tốn phí.

Chương trình Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe cho Thành viên Chích ngừa COVID-19

Các thành viên CalOptima hội đủ điều kiện từ 5 tuổi trở lên có thể nhận một thẻ quà tặng trị giá $25 cho mỗi liều vắc-xin ngừa COVID-19 đã nhận hoặc một thẻ quà tặng trị giá $25 nếu quý vị chích vắc-xin loại một liều. Thẻ quà tặng sẽ được gửi qua đường bưu điện sau khi CalOptima xác nhận thông qua hệ thống dữ liệu Ghi danh Chích ngừa của California (California Immunization Registry) là quý vị đã chích ngừa COVID-19.

 
Nếu quý vị đã chích vắc-xin ngừa COVID-19, xin quý vị kiên nhẫn vì có thể có sự chậm trễ trong việc xác nhận quý vị đã chích ngừa và gửi (các) thẻ quà tặng của quý vị qua đường bưu điện cho Chương trình Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe cho Thành viên Chích ngừa COVID-19. Nếu quý vị đã chích vắc-xin loại yêu cầu 2 mũi chích, quý vị có thể nhận thẻ quà tặng cho liều thứ 1 và liều thứ 2 vào những thời điểm khác nhau. Cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.


Thông điệp về Vắc-xin ngừa COVID-19 Từ những nhà Lãnh đạo trong Cộng đồng

Các nhà lãnh đạo của Quận Cam biết rằng các loại vắc-xin ngừa COVID-19 thì an toàn và hiệu quả. Họ đồng ý rằng quý vị có thể giúp ngăn chặn đại dịch bằng cách chích ngừa COVID-19. Khi mọi người đều chích ngừa, chúng ta có thể đưa cộng đồng quay trở lại cuộc sống bình thường nhanh chóng hơn. Hãy bảo vệ bản thân và những người thân yêu của quý vị. Hãy làm hẹn để chích ngừa COVID-19 tại trang mạng www.othena.com ngay hôm nay. Xin đừng chờ đợi — hãy chích ngừa!

Làm Cách Nào để Chích Ngừa COVID-19

Thông tin về vắc-xin ngừa COVID-19 đang thay đổi nhanh chóng. Xin thường xuyên kiểm tra để biết thêm chi tiết về nơi để chích ngừa.

 
Vắc-xin ngừa COVID-19 hiện được cung cấp cho tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên, đang sống và làm việc tại Quận Cam.

Để biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng về Phân phối Vắc-xin ngừa COVID-19 của Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam.  

Sau mũi chích đầu tiên của quý vị, mũi chích thứ hai nên được cung cấp trong gần 21 ngày đối với vắc-xin của Pfizer hoặc 28 ngày đối với vắc-xin của Moderna. Nếu không thể thực hiện điều này, mũi chích thứ hai có thể được cung cấp trong tối đa là 6 tuần sau khi chích mũi đầu tiên. Khuyến nghị này là từ các hướng dẫn về vắc-xin ngừa COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Doctor Icon

Gọi Cho Nhóm Y Tế Của Quý Vị

Các thành viên CalOptima có thể gọi cho nhóm y tế của họ để yêu cầu một buổi hẹn để chích ngừa COVID-19 hoặc ghi danh trên trang mạng www.othena.com.  

Hospital Icon

www.othena.com

Nếu quý vị sống hoặc làm việc tại Quận Cam, quý vị có thể ghi danh để chích ngừa COVID-19 trên trang mạng Othena tại www.othena.com.  

Xem video những lời khuyên về Othena 

Mortal Pestle Icon

Nhà thuốc

Một số nhà thuốc cung cấp vắc-xin ngừa COVID-19 cho những người trong các bậc hoặc nhóm hội đủ điều kiện. Xin vào các đường dẫn dưới đây để biết chi tiết về cách chích ngừa tại một nhà thuốc có tham gia chương trình.

Xin vào trang mạng về vắc-xin của Nhà thuốc CVS 

Xin vào trang mạng về vắc-xin của Nhà thuốc Rite Aid 

Xin vào trang mạng về vắc-xin của Nhà thuốc Walgreens 

Những Câu hỏi Thường gặp

Chi phí cho vắc-xin ngừa COVID-19 là bao nhiêu?

Vắc-xin mua bằng tiền đóng thuế của người dân Hoa Kỳ sẽ được cung cấp cho người dân miễn phí.

Những sự thật về vắc-xin ngừa COVID-19 là gì?

Thông tin chính xác về vắc-xin là rất quan trọng. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh (CDC) cung cấp những thông tin hiện có về các loại vắc-xin ngừa COVID-19.  

 1. Sự thật: Các loại vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ không làm cho quý vị bị nhiễm COVID-19.
 2. Sự thật: Các loại vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ không làm cho quý vị có kết quả dương tính khi thực hiện các xét nghiệm vi-rút COVID-19.
 3. Sự thật: Những người đã bị nhiễm COVID-19 sẽ vẫn được hưởng lợi từ việc chích ngừa.
 4. Sự thật: Chích ngừa có thể giúp ngăn ngừa việc quý vị bị nhiễm COVID-19.
 5. Sự thật: Việc chích vắc-xin mRNA (messenger RNA) sẽ không làm thay đổi cấu trúc gen (DNA) của quý vị.

Những điều quan trọng cần biết về chương trình chích ngừa COVID-19 của Hoa Kỳ là gì?

 • Mọi người từ 5 tuổi trở lên có thể chích ngừa COVID-19.
 • Tính an toàn của các loại vắc-xin ngừa COVID-19 là ưu tiên hàng đầu.
 • Các loại vắc-xin ngừa COVID-19 đều hiệu quả trong việc giúp bảo vệ quý vị khỏi bị bệnh nặng và tử vong do vi-rút gây ra COVID-19, bao gồm những biến thể đã biết.
 • Sau khi chích ngừa COVID-19, quý vị có thể có một số phản ứng phụ. Đây là dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể của quý vị đang xây dựng khả năng bảo vệ và các phản ứng phụ thường biến mất sau vài ngày.
 • Các loại vắc-xin ngừa COVID-19 thì không tốn phí.
 • Các loại vắc-xin ngừa COVID-19 là một trong nhiều cách để giúp chúng ta ngăn chặn đại dịch này.
 • Những người bị suy giảm hệ miễn dịch ở mức độ trung bình đến nghiêm trọng được đề nghị chích thêm một liều chính của vắc-xin mRNA ngừa COVID-19 (thí dụ như Pfizer hoặc Moderna).
 • Những người từ 16 tuổi trở lên được đề nghị chích mũi tăng cường ngừa COVID-19. Xin trao đổi với bác sĩ của quý vị về thời điểm thích hợp để quý vị chích mũi tăng cường.
 • Mọi người có thể cùng lúc chích ngừa COVID-19 và chích những loại vắc-xin khác, kể cả chích ngừa cúm.

Để tìm hiểu thêm về chương trình chích ngừa COVID-19 hoặc những loại vắc-xin khác, xin vào trang mạng của CDC.

Những ích lợi của việc chích ngừa COVID-19 là gì?

Xin vào trang mạng của CDC để biết thêm chi tiết về những ích lợi.  

 • Vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ quý vị bị nhiễm COVID-19.
 • Vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ là cách an toàn hơn để giúp xây dựng khả năng bảo vệ.
 • Vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ là một công cụ quan trọng để giúp ngăn chặn đại dịch.

Quyền riêng tư của quý vị được bảo vệ như thế nào nếu quý vị chích ngừa COVID-19?

Luật tiểu bang California giới hạn nghiêm ngặt cách thức chia sẻ thông tin cá nhân của những người đã được chích ngừa. Tiểu bang California đã làm việc với chính phủ liên bang để hạn chế việc chia sẻ những dữ liệu được yêu cầu, chỉ giới hạn trong loại thông tin không cho phép nhận dạng một người nào đó.

Để biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng của Cơ quan Sức khỏe Cộng đồng của California.  

Để xem Những Câu hỏi Thường gặp (FAQs) về vắc-xin ngừa COVID-19, xin bấm vào những kết nối mạng dưới đây:

Những Câu hỏi Thường gặp về Vắc-xin ngừa COVID-19 

Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe của Quận Cam cho các Thông tin Địa phương về Vắc-xin ngừa COVID-19

Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh cho các Thông tin Quốc gia về Vắc-xin ngừa COVID-19

About Us
How To...
Careers
Latest News

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.