Thành Viên

Chào mừng đến với CalOptima

Chúng tôi cung cấp bảo hiểm y tế thông qua 3 chương trình chính

Cùng nhau tốt hơn

“Cùng nhau tốt hơn” là phương châm của chúng tôi, và cũng là triết lý hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng bằng cách làm việc cùng nhau, chúng tôi có thể làm mọi thứ tốt hơn – cho thành viên và cho cộng đồng. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp cho các thành viên sự tiếp cận những dịch vụ chăm sóc sức khỏe có phẩm chất được cung ứng một cách ân cần và hiệu quả về chi phí.

Arrow Icon

Chương trình Medi-Cal (Chương trình Medicaid của California) Dành cho những gia đình có thu nhập thấp với trẻ em, người cao niên, người khuyết tật, trẻ em được nhận nuôi, phụ nữ mang thai, và những người có thu nhập thấp với một số bệnh nhất định.

Arrow Icon

Chương trình OneCare (HMO SNP) Một chương trình Medicare Advantage Những Nhu cầu Đặc biệt dành cho người cao niên và người khuyết tật có thu nhập thấp, hội đủ điều kiện với Medicare và Medi-Cal. Các phúc lợi được đài thọ trong một chương trình duy nhất, giúp dễ dàng nhận sự chăm sóc sức khỏe hơn.

Arrow Icon

Chương trình Chăm sóc Toàn diện cho Người Cao Niên (PACE) Chương trình Medicare và Medi-Cal trong cộng đồng cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được điều phối và hợp nhất cho người cao niên ốm yếu để giúp họ tiếp tục sống độc lập trong cộng đồng. Chương trình Chăm sóc Toàn diện cho Người Cao Niên (tiếng Anh là Program of All-Inclusive Care for the Elderly, viết tắt là PACE) cung cấp tất cả các dịch vụ chăm sóc y tế cấp tính và dài hạn được Medicare và Medi-Cal đài thọ.

Giới Thiệu
Làm thế nào để...
  • Liên Lạc Với CalOptima
    Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại hoặc đến văn phòng của chúng tôi

  • Sử dụng Trang Thông Tin Cho Thành Viên
    Tìm hiểu về những gì quý vị có thể thực hiện với trang thông tin cho thành viên, như thay đổi địa chỉ của quý vị hoặc chọn một bác sĩ mới
Tuyển Dụng
Tin Tức Mới Nhất