Khám Tầm Soát và Hỗ Trợ Người Bị Bệnh Ung Thư

Về Chương Trình

Phòng ngừa, phát hiện và điều trị bệnh ung thư với sự tối hảo và đầy phẩm giá

Cam Kết Của Chúng Tôi:

Trong năm 2023, CalOptima Health đã triển khai chương trình Tầm Soát và Hỗ Trợ Bệnh Ung Thư Toàn Diện cho Cộng Đồng với mục tiêu là giảm các chẩn đoán bệnh ung thư vú, cổ tử cung, đại tràng và phổi đã ở giai đoạn cuối tại Quận Cam. Để đạt được mục tiêu này, CalOptima Health đã hợp tác với các nhà lãnh đạo trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư để bảo đảm rằng tất cả các thành viên của CalOptima Health đều bình đẳng trong việc nhận dịch vụ chăm sóc có phẩm chất cao bằng cách:

 • Nâng cao nhận thức về bệnh ung thư và sự tham gia, chủ yếu ở các thành viên có nguy cơ cao và cư dân sinh sống tại quận
 • Tăng cường các chọn lựa cho thành viên trong việc tiếp cận dịch vụ khám tầm soát bệnh ung thư và các trung tâm điều trị
 • Cải thiện trải nghiệm của thành viên trong suốt hành trình chăm sóc bệnh ung thư của họ

Ông Michael Hunn, Tổng Giám Đốc Điều Hành của CalOptima Health cho biết, “Sự bình đẳng trong việc nhận dịch vụ chăm sóc bệnh ung thư có phẩm chất cao cho các thành viên Medi-Cal là vấn đề không cần phải bàn cãi, và Quận Cam may mắn khi có các nguồn lực vượt trội để phòng ngừa và điều trị bệnh ung thư. CalOptima Health đang tận dụng các trung tâm chính điều trị bệnh ung thư và khuyến khích các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng trong cộng đồng tiến đến giai đoạn mà việc phát hiện bệnh ung thư là một phần trong các cuộc thảo luận hàng ngày của cộng đồng chúng ta.”

Thông Tin về Bệnh Ung Thư Của Các Thành Viên CalOptima Health:

Vào đầu năm 2023, 3,718 thành viên của CalOptima Health mới được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Trong số này, có 1,426 trường hợp mắc các loại bệnh ung thư sau:

 • 522 trường hợp ung thư vú
 • 89 trường hợp ung thư cổ tử cung
 • 412 trường hợp ung thư đại tràng
 • 403 trường hợp ung thư phổi

Cứ 5 thành viên CalOptima Health thì có 3 người hội đủ điều kiện nhưng chưa được khám tầm soát ung thư cổ tử cung, vú hoặc đại tràng.Việc tăng cường các khám nghiệm tầm soát bệnh ung thư là chìa khóa để phát hiện sớm và điều trị bệnh ung thư. Điều này cũng giúp tăng tuổi thọ, nâng cao phẩm chất của cuộc sống và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe.

Phát Triển Chương Trình:

Trong tháng 12 năm 2022, chương trình Tầm Soát và Hỗ Trợ Bệnh Ung Thư Toàn Diện cho Cộng Đồng đã được tài trợ $50.1 triệu trong 5 năm thông qua khoản tài trợ Chuyển Giao Liên Chính Phủ (Intergovernmental Transfer, IGT) của CalOptima Health. Với số tiền tài trợ này, CalOptima Health đặt mục tiêu cải thiện nhận thức về bệnh ung thư, khả năng tiếp cận dịch vụ khám tầm soát bệnh ung thư và trải nghiệm điều trị cho các thành viên thông qua khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử chương trình y tế của chúng tôi cho chương trình phòng ngừa.

Vào đầu năm 2023, nhân viên của CalOptima Health đã tổ chức các buổi thảo luận với các cơ quan chính có liên quan nhằm thẩm định các rào cản và cơ hội để phát triển chương trình. CalOptima Health cũng thực hiện việc thăm dò ý kiến các trung tâm y tế cộng đồng có hợp đồng để tìm hiểu về khả năng cung cấp dịch vụ chụp quang tuyến vú tầm soát của họ và việc tiếp cận với trang thiết bị chụp quang tuyến vú tại trung tâm.

Trong tháng 5 năm 2023, CalOptima Health đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với City of Hope tại Quận Cam. Những nỗ lực này đã tận dụng nhiều phúc lợi chính của thành viên nhằm xóa bỏ các rào cản khi thực hiện khám tầm soát bệnh ung thư như:

 • Sử dụng các chuyên viên hướng dẫn y tế đã qua đào tạo để tiếp cận trực tiếp với các thành viên
 • Làm hẹn đưa đón đến các trung tâm khám tầm soát
 • Liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ khi thành viên cần thêm các dịch vụ khám tầm soát chẩn đoán

Trong năm 2024, CalOptima Health dự kiến sẽ triển khai chiến dịch tăng cường nhận thức và hướng dẫn toàn diện tập trung vào các thành viên, cộng đồng và nhà cung cấp dịch vụ. CalOptima Health cũng sẽ xem xét các cơ hội tài trợ nhằm hỗ trợ cho các tổ chức tại địa phương để tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ khám tầm soát bệnh ung thư và cải thiện trải nghiệm khi điều trị bệnh ung thư.

Giới Thiệu
Làm thế nào để...
 • Liên Lạc Với CalOptima
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại hoặc đến văn phòng của chúng tôi

 • Sử dụng Trang Thông Tin Cho Thành Viên
  Tìm hiểu về những gì quý vị có thể thực hiện với trang thông tin cho thành viên, như thay đổi địa chỉ của quý vị hoặc chọn một bác sĩ mới
Tuyển Dụng
Tin Tức Mới Nhất

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.