Medi-Cal

Sự Khởi Đầu

Chào mừng quý vị đến với CalOptima Medi-Cal

Medi-Cal — còn được biết đến là Medicaid — là một chương trình bảo hiểm y tế công cộng được tiểu bang cung cấp cho người có thu nhập thấp. Chương trình đài thọ cho các gia đình có trẻ em, người cao niên, người khuyết tật, trẻ em được nhận nuôi tạm thời, phụ nữ mang thai, và những người có thu nhập thấp với một số bệnh nhất định.

CalOptima đài thọ những dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cư dân trong Quận Cam hội đủ tất cả điều kiện của Medi-Cal. Khi quý vị ghi danh, chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để tìm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp nhằm đáp ứng các nhu cầu của quý vị. Chúng tôi cũng có nhiều chương trình đặc biệt để giúp quý vị giữ sức khỏe của mình.

Arrow Icon

Biết cách để ghi danh Tìm hiểu xem nếu quý vị hội đủ điều kiện cho Medi-Cal và cách để nộp đơn.

Arrow Icon

Biết về các phúc lợi được đài thọ Xem bản tóm tắt các phúc lợi của CalOptima Medi-Cal.

Arrow Icon

Đọc qua các câu hỏi thường gặp Xem câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về CalOptima và Medi-Cal.

Arrow Icon

Thành viên mới nên bắt đầu tại đây Biết được 4 điều quý vị cần thực hiện ngay lập tức.

Learn About Whole-Child Model The WCM program combines your child’s Medi-Cal and CCS benefits under CalOptima.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu