OneCare (HMO D-SNP)

Over-the-Counter (OTC) Benefits

Quý vị có muốn đặt hàng các vật dụng không cần toa?

Là một thành viên của OneCare (HMO D-SNP), Chương trình Medicare Medi-Cal, quý vị nhận được phúc lợi cho phép quý vị đặt mua hàng trăm sản phẩm Không cần toa mà quý vị có thể cần. Những sản phẩm mà quý vị chọn sẽ được gửi trực tiếp đến nhà của quý vị qua đường bưu điện. Quý vị sẽ nhận được một quyển danh mục các sản phẩm Không cần toa liệt kê nhiều sản phẩm hiện có.

Quý vị có thể đặt hàng bằng 4 cách dễ dàng

Trên mạng

Vào trang mạng
caloptima.conveyotcsolutions.com

Bằng Ứng dụng Di động

Qua Điện Thoại

Bằng đường bưu điện

*Bằng cách bấm vào đường kết nối tới caloptima.conveyotcsolutions.com quý vị sẽ rời khỏi trang mạng chính thức của CalOptima Health. Những quy định áp dụng cho trang mạng chính thức của CalOptima Health có thể không giống như những điều khoản sử dụng cho những trang mạng khác. CalOptima Health không vận hành hay kiểm soát trang mạng được kết nối và không chịu trách nhiệm cho nội dung hay sự hoạt động của trang mạng đó.

**Ứng dụng di động có sẵn cho các điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Apple và Android. Quý vị không bị tính phí khi tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng. Quý vị cần phải có mạng internet. Cước phí dữ liệu có thể áp dụng.

Document with arrow pointing down icon

Danh Mục và Các Hướng Dẫn Đặt Hàng Không Cần Toa (Over-the-Counter, OTC) Năm 2024 Download PDF Icon Tải xuống danh mục. Tìm hiểu cách đặt mua các sản phẩm Không cần toa qua mạng, bằng ứng dụng di động, qua điện thoại hay bằng đường bưu điện.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_24WEB001TV_2024_A

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.