OneCare Connect

Tìm một Bác Sĩ Gia Đình (PCP) hoặc Bác Sĩ Chuyên Khoa

Chi Tiết về Nhà cung Cấp Dịch Vụ

Địa điểm này cung cấp các dịch vụ y tế và có thể cung cấp các dịch vụ khác, như dịch vụ nha khoa. Giờ làm việc của văn phòng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Giờ làm việc hiển thị bên dưới là dành cho các dịch vụ y tế và có thể khác với giờ làm việc của các dịch vụ khác. Xin liên lạc với bác sĩ của quý vị để biết giờ làm việc của văn phòng và lịch hẹn còn trống.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.