PACE

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Các câu hỏi và câu trả lời thường gặp về CalOptima Health PACE

Quý vị sẽ làm gì tại Trung Tâm PACE?

Việc đến Trung Tâm PACE hoặc một trung tâm chăm sóc thay thế (Alternative Care Setting - ACS) tùy thuộc vào những nhu cầu của quý vị và có thể thay đổi từ 1 đến 5 lần một tuần. Những tham dự viên PACE khác không đến trung tâm chăm sóc ban ngày, và nhận các dịch vụ tại nhà của họ. Với các dịch vụ ban ngày của PACE, quý vị có thể nhận sự chăm sóc y tế và các dịch vụ xã hội. Có các hoạt động xã hội và giải trí, các bữa ăn và thức ăn nhẹ lành mạnh, và cơ hội sinh hoạt với những người khác.

Quý vị đi đến và về từ Trung Tâm PACE bằng cách nào?

Nhân viên phụ trách việc chuyên chở của chúng tôi sẽ đón quý vị và đưa quý vị đến trung tâm PACE hoặc trung tâm chăm sóc thay thế, và sau đó sẽ đưa quý vị về nhà khi chương trình kết thúc. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ chuyên chở đến các buổi hẹn y tế với các bác sĩ chuyên khoa và các hoạt động khác của chương trình.

PACE có đài thọ các loại thuốc của tôi không?

PACE có sự đài thọ thuốc theo toa Phần D của Medicare. Nếu quý vị ghi danh vào PACE, quý vị sẽ nhận được thuốc được Phần D đài thọ và tất cả các thuốc cần thiết khác từ Trung Tâm PACE. Khi quý vị tham gia vào PACE, quý vị không cần tham gia vào một chương trình thuốc Medicare riêng biệt.

Quý vị có phải thay đổi bác sĩ không?

Có. Các dịch vụ được tạo ra để đáp ứng các nhu cầu chăm sóc y tế của riêng quý vị và phải được cho phép trước hoặc được các bác sĩ, bệnh viện, nhà thuốc và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhất định có hợp đồng với PACE cung cấp. Các dịch vụ cấp cứu, dịch vụ phòng ngừa và dịch vụ nhạy cảm không bao giờ cần sự cho phép trước. Nhân viên của chúng tôi sẽ điều hợp sự chăm sóc sức khỏe của quý vị để quý vị có thể dễ dàng gặp bác sĩ chuyên khoa.

Quý vị chi trả cho PACE như thế nào?

 • Nếu quý vị có Medicare và Medi-Cal (không có phần chia sẻ phí tổn), tất cả các dịch vụ của CalOptima Health PACE được đài thọ mà không tốn phí của quý vị.
 • Nếu quý vị có Medicare và Medi-Cal (có phần chia sẻ phí tổn), quý vị phải trả phần chia sẻ phí tổn của quý vị.
 • Nếu quý vị chỉ có Medicare, quý vị sẽ cần trả lệ phí hằng tháng để được tham gia vào PACE. Quý vị cũng cần trả tiền lệ phí Medicare Phần D của quý vị.
 • Nếu quý vị chỉ có Medi-Cal (không có phần chia sẻ phí tổn), tất cả các dịch vụ của CalOptima Health sẽ được đài thọ mà không tốn phí của quý vị.

Không có tiền phụ phí hoặc tiền khấu trừ khi quý vị được ghi danh vào PACE. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc với một trong các điều phối viên phụ trách ghi danh của chúng tôi ở số điện thoại dưới đây.

Quý vị có phải bỏ Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In-Home Supportive Services, IHSS) của mình không?

Có. PACE được tạo ra để cung cấp tất cả các dịch vụ y tế và xã hội cần thiết của quý vị. Các dịch vụ Chăm Sóc Tại Nhà sẽ được PACE điều phối và được cung cấp tại nhà của quý vị nếu đó là một phần trong kế hoạch chăm sóc cá nhân của quý vị (individual care plan, ICP). Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc với một trong các điều phối viên phụ trách ghi danh của chúng tôi ở số điện thoại dưới đây.

Điều gì xảy ra nếu quý vị cần đến trung tâm điều dưỡng?

Mục tiêu của chúng tôi tại PACE là giữ cho quý vị không phải vào trung tâm điều dưỡng lâu nhất có thể. Nếu, tại một số thời điểm, quý vị cần sống trong trung tâm điều dưỡng, PACE sẽ tiếp tục theo dõi các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị và sẽ đến thăm quý vị thường xuyên.

Gia đình của quý vị có thể có ý kiến về việc chăm sóc tại PACE của quý vị không?

Có. Quý vị và gia đình của quý vị tham gia vào việc lập kế hoạch chăm sóc cá nhân và đặt mục tiêu sức khỏe cá nhân của quý vị. PACE hỗ trợ người thân và những người chăm sóc khác của quý vị để giúp giữ quý vị ở tại nhà lâu nhất có thể.

Nếu quý vị ghi danh vào PACE và sau đó chuyển ra khỏi khu vực phục vụ thì sao?

Nếu quý vị chuyển ra khỏi khu vực phục vụ của PACE, quý vị sẽ bị lấy tên ra khỏi PACE. Tuy nhiên, có nhiều chương trình PACE trên toàn Hoa Kỳ. Nhân viên của chúng tôi sẽ trợ giúp quý vị tìm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mới và cung cấp cho quý vị lượng thuốc dùng trong 30 ngày.

Nếu quý vị không hài lòng với PACE thì sao?

Chúng tôi cố gắng đem lại sự hài lòng cho các tham dự viên của chúng tôi. Nếu quý vị không hài lòng với PACE vì bất cứ lý do nào, quý vị có thể rút tên ra khỏi chương trình.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ PACE
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều.
  1-714-468-1100 Số tại địa phương
  1-844-999-PACE (7223) Đường dây miễn phí
  1-714-468-1063 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào PACE
  1-844-999-PACE (7223) Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
 • Đến văn phòng của chúng tôi thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều.
  Quý vị có thể đến mà không cần hẹn trước.
  Chúng tôi đóng cửa vào một số ngày lễ nhất định.

  13300 Garden Grove Blvd.
  Garden Grove, CA 92843

 • Chúng tôi nói ngôn ngữ của quý vị
  Yêu cầu các dịch vụ thông dịch
Thành Viên Mới của PACE
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.

H7501_22WEB001_M (Approved 3/9/2022)

Date Revised January 21, 2022