PACE

Cách Ghi Danh

Tìm hiểu xem liệu CalOptima Health PACE có phù hợp với quý vị hoặc người thân

Đến thăm PACE

Hãy đến thăm Trung Tâm PACE của CalOptima Health tại Garden Grove. Đó là trung tâm đầu tiên của mô hình này tại Quận Cam. Trung tâm kết hợp sự chăm sóc tại nhà, chăm sóc hồi phục, các hoạt động và việc chuyên chở.

Hãy gọi để biết thêm chi tiết

Xin hãy thảo luận với một điều phối viên phụ trách ghi danh của PACE. Chúng tôi có thể trả lời các thắc mắc của quý vị và giải thích về quá trình ghi danh. Xin gọi số 1-714-468-1100 hoặc đường dây miễn phí tại 1-844-999-PACE (7223). Chúng tôi làm việc thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị. Người sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi đường dây miễn phí ở số 1-714-468-1063.

Để đủ điều kiện cho PACE

Quý vị phải:

 • Từ 55 tuổi trở lên
 • Sống tại Quận Cam
 • Đáp ứng các yêu cầu về mức độ chăm sóc tại cơ sở điều dưỡng được Tiểu bang California xác định
 • Có thể sống an toàn tại nhà hoặc trong cộng đồng với sự hỗ trợ hợp lý

Cách để ghi danh

Gặp điều phối viên phụ trách ghi danh của PACE để:

 • Đánh giá các nhu cầu của quý vị
 • Trả lời các thắc mắc của quý vị
 • Giải thích về các dịch vụ của chúng tôi một cách đầy đủ chi tiết
 • Bắt đầu đơn ghi danh của quý vị
Document with arrow pointing down icon

Tài liệu về Cách để Gia nhập Trung tâm PACE   Hướng dẫn từng bước về tiến trình ghi danh vào Trung tâm PACE.

Document with arrow pointing down icon

Tại Trung tâm PACE   Đọc để biết thêm chi tiết.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ PACE
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều.
  1-714-468-1100 Số tại địa phương
  1-844-999-PACE (7223) Đường dây miễn phí
  1-714-468-1063 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào PACE
  1-844-999-PACE (7223) Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
 • Đến văn phòng của chúng tôi thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều.
  Quý vị có thể đến mà không cần hẹn trước.
  Chúng tôi đóng cửa vào một số ngày lễ nhất định.

  13300 Garden Grove Blvd.
  Garden Grove, CA 92843

 • Chúng tôi nói ngôn ngữ của quý vị
  Yêu cầu các dịch vụ thông dịch
Thành Viên Mới của PACE
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.

H7501_22WEB001_M (Approved 3/9/2022)

Date Revised January 21, 2022